Food & Mind

Fundacja, która odczarowuje moc diety i zmysłów dla lepszej edukacji oraz pełnego rozwoju i potencjału dzieci & dorosłych.

Coraz więcej dzieci i w coraz młodszym wieku cierpi na choroby dieto-zależne i zaburzenia psychiczne. Zdrowa dieta ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie mózgu i zdrowie psychiczne dzieci, a jest niedocenionym aspektem w edukacji, terapii czy profilaktyce zdrowia psychicznego.

Naszą misją są szerokie działania edukacyjne i społeczne promujące kluczową rolę diety oraz stymulacji wielozmysłowej na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz dorosłych – ich rozwój i edukację.
  • Prowadzimy kreatywną edukację żywieniową opartą na stymulacji wielozmysłowej, która jest najefektywniejszą formą nauki wspierającą także wiarę w siebie wśród dzieci
  • Naszym priorytetem jest wspieranie samodzielności dzieci i budowanie poczucia sprawczości, co ma bezpośredni wpływ na wiarę we własne możliwości i lepsze zdrowie psychiczne dzieci
  • Patrzymy na rozwój dzieci holistycznie, z uwzględnieniem ich naturalnych potrzeb rozwojowych jak zdrowa dieta i ruch na świeżym powietrzu oraz kontakt z naturą.
  • Wykorzystujemy alternatywne metody nauczania oparte na neurodydaktyce, nauce przyjaznej mózgowi

Wierzymy, że każde dziecko i dorosły powinni mieć równy dostęp do wiedzy i wartościowej diety procentującej na ich całe życie.

Nasze projekty

80+

Zorganizowanych szkoleń i warsztatów
Tysiące już
dzieci, które czerpią z mocy Ciastoterapii

Jak pomagamy:

Wychodzimy poza utarte schematy oraz kreatywnie i z pasją podchodzimy do realizacji naszych celów i misji.

  • Prowadzimy szkolenia dla pedagogów, nauczycieli, terapeutów oraz rad pedagogicznych i innych ekspertów dzieci z zakresu zdrowia i optymalnego rozwoju dzieci.
  • Dążymy do tego, aby wszystkie dzieci w Polsce, w tym dzieci zagrożone wykluczeniem, miały dostęp do innowacyjnego programu Ciastoterapii opartego na kreatywnej edukacji żywieniowej poprzez zmysły.
  • Organizujemy europejską konferencję łącząca świat edukacji ze światem profilaktyki zdrowia. „Mózg potrzebuje paliwa” planowana jest na 2025r.

Naszym głównym celem jest zatrzymać niepokojący trend, w którym to coraz więcej dzieci i w coraz młodszym wieku cierpi na choroby dieto-zależne i zaburzenia psychiczne.

MEN oraz Badanie Nowej Ery z 2023 wykazały, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach powinna obejmować nawet 35% uczniów szkół podstawowych i ówczesnych szkół gimnazjalnych.

Tym samym badania potwierdzają, że niedobory żywieniowe mają bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne, społeczne, fizyczne i poznawcze dzieci. W tym występowanie depresji wśród dzieci i młodzieży.

Komu pomagamy:

Dzieciom i młodzieży

Szkolimy licencjonowanych edukatorów Ciastoterapii, którzy szerzą misję zdrowej diety dla efektywniejszej nauki i rozwoju dzieci.
Prowadzimy zajęcia Ciastoterapii w całej Polsce.

Dzieciom z niepełnosprawnością

Szkolimy terapeutów na edukatorów Ciastoterapii, dzięki czemu mogą wesprzeć terapię swoich podopiecznych poprzez holistyczne podejście oraz działania przyjazne mózgowi dziecka.

Dzieciom z pieczy zastępczej

Prowadzimy m.in.:dedykowane szkolenie na temat symbolicznego znaczenia jedzenia w pieczy zastępczej opartego na 10 letnim badaniu zespołu ekspertów z programu Food for Thought ze Szkocji.

Dorosłym i seniorom

Prowadzimy dedykowane warsztaty dla seniorów oraz kadry z domów opieki. Zarówno z zakresu Ciastoterapii jak i innych tematów dotyczących zdrowia seniorów.