Joanna Kaźmierczak

  • Murowana Goślina

Ukończyłam studia na kierunku Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna. Jestem Surdopedagogiem, Oligofrenopedagogiem, Mediatorem szkolnym. Pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 3 lat pracuję z dziećmi z wadami słuchu i afazją. W swojej pracy kieruję się założeniami koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka: „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

„Ciastoterapia ” jest bardzo dobrym sposobem na kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Podczas tych zajęć dzieci miło spędzają czas, dobrze się bawią, kroją, smakują, wąchają,  dotykają. Mogą brudzić się i być szczęśliwe. Z Ciastoterapii są same korzyści i  brak ukrytych wad. Wspierajmy dzieci, nie wyręczajmy je.